نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور مسئولین ناحیه دو در"نمازجماعت دبستان راضی 2"

با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

مقارن ظهرامروز مدیرآموزش وپرورش باهمراهی معاون پرورشی فرهنگی ناحیه دو درجمع دانش آموزان دبستان راضی 2حضور یافتند ونماز ظهر وعصر را به جماعت  بادانش آموزان اقامه کردند .

آدرس کوتاه: