نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور مسئولین ناحیه دو در"نمازجماعت دبستان راضی 2"

حضور مسئولین ناحیه دو در"نمازجماعت دبستان راضی 2"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

مقارن ظهرامروز مدیرآموزش وپرورش باهمراهی معاون پرورشی فرهنگی ناحیه دو درجمع دانش آموزان دبستان راضی 2حضور یافتند ونماز ظهر وعصر را به جماعت  بادانش آموزان اقامه کردند .