نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور مسئولین مدیریت ناحیه دو درنماز جماعت دبیرستان دوره اول امام سجاد (ع)

حضور مسئولین مدیریت ناحیه دو درنماز جماعت دبیرستان دوره اول امام سجاد (ع)به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو ، منصور ارجمندی مدیر، کارگرمسئول پژوهش، تحقیقات وفروتن کارشناس آموزش متوسطه دوره اول ناحیه دو  در راستای فعالیت های آموزشی و فرهنگی ضمن بازدید ازفعالیت های آموزشی و ...  دبیرستان امام سجاد (ع) در نماز جماعت  ظهر وعصر دانش آموزان حضور یافتند. دراین برنامه مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو دانش آموزان را به پیشرفت وتلاش روزافزون توصیه نمود.