نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو درنمازجماعت دبستان عطائی فرد

حضور مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو درنمازجماعت دبستان عطائی فردبا هدف بررسی مسائل ومشکلات آموزشی ودرراستای تکمبل فعالیت های فرهنگی ،مدیرآموزش وپرورش با همراهی معاون آموزش ابتدایی وکارشناس مسئول آموزش ابتدایی ناحیه دو درنمازجماعت دانش آموزان دبستان عطائیی فرد حضور یافتند.درپایان درخصوص مسائل ومشکلات جاری این آموزشگاه بحث و تبادل نظر شد.