نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور دانش آموزان هنرستان كاردانش دكتر طاهري در اردوي يك روزه يزد گردي


درراستای تکمیل فعالیت های  فرهنگی – تربیتی تعدادي از هنرجويان هنرستان كاردانش دكتر طاهري به سرپرستي  معاون پرورشي و سرپرست بخش در اردوي يك روزه يزد گردي  از بافت تاريخي يزد بازديد بعمل آورند .

 

 

آدرس کوتاه: