نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضورحماسی فرهنگیان و دانش آموزان یکشنبه 22بهمن درحماسه اتحاد وهمدلی "راهپیمائی یوم الله 22بهمن"

حضورحماسی فرهنگیان و دانش آموزان یکشنبه 22بهمن درحماسه اتحاد وهمدلی "راهپیمائی یوم الله 22بهمن"حضورحماسی فرهنگیان و دانش آموزان دوشاودش با آحاد مردم ولایت مداریزد فردا یکشنبه 22بهمن در حماسه اتحاد ،یکدلی وهم آوائی .