نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی معاونین اجرائی

جلسه ی هم اندیشی معاونین اجرائیبا هدف تقویت توانمندی ها و افزایش مهارت ها،جلسه توانمندسازی معاونین اجرائی در محل مرکز آموزش نیروی انسانی وتحقیقات امام جعفرصادق  ناحیه دو برگزارشد. دراین جلسه معاونین با اهداف واصول کارفناوری آشنا شدند.  شایان ذکراست مسئولین مدیریت ناحیه دودراین جلسه  حضور یافتند.