نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی مدیران ابتدائی ناحیه دو

جلسه ی هم اندیشی مدیران ابتدائی ناحیه دو


درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی صورت گرفت :

با هدف کیفی سازی برنامه ها وطرح های آموزشی و هماهنگی وهمگرایی بیشتر درحوزه ابتدائی باحضور مدیرآموزش وپرورش ،معاون آموزش ابتدائی ناحیه دو وجمعی از دیگر مسئولین مدیریت جلسه ی هم اندیشی مدیران ابتدائی ناحیه دو با محوریت " طرح  آموزشی تدبیر" برگزارشد. دراین جلسه اهم برنامه ها وطرح های آموزشی ، تکمیلی ،تقویتی ودیگر مسائل ومشکلات آموزشی  ابتدائی مورد بحث وبررسی قرارگرفت.  این جلسه به مدت دو روز دردبستان دخترانه مشکی باف برگزارشد.