نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی شورای دبیران دبیرستان دخترانه شهید دهقان

جلسه ی شورای دبیران دبیرستان دخترانه شهید دهقانبا هدف تکمیل هدف های آموزشی  با حضور مدیرآموزش وپرورش ،معاون آموزش متوسطه  وکارشناس مسئول آموزش متوسطه دوره اول ناحیه دو وجمعی از اعضای انجمن اولیا ومربیان،  جلسه ی شورای دبیران دبیرستان دخترانه  شهید دهقان برگزارشد. دراین جلسه درخصوص مسائل آموزشی تبادل نظر شد ودبیران نقطه نظرات وتوصیه ها ومسائل ومشکلات کاری را بیان نمودند.درپایان از زحمات وخدمات "خانم اخوان " مدیر دبیرستان شهید دهقان که مفتخر به بازنشستگی شد تجلیل گردید.