نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته اجرائی بسیج دانش آموزی دبیرستان دوره دوم شهید صدوقی

درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی هفته بسیج صورت گرفت :

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج جلسه ی اعضای کمیته اجرائی وپشیبانی دانش آموزی دبیرستان دوره دوم شهید صدوقی برگزارشد.

دراین جلسه که فرمانده حوزه بسیج دانش آموزی شهید حسینیان ناحیه ثارالله ،مدیردبیرستان شهید صدوقی ودیگر اعضا حضور داشتند موضوع حضور حماسی دانش آموزان درتمامی برنامه های فرهنگی نکوداشت هفته بسیج مورد بحث وتصمیم گیری قرارگرفت.