نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ویدئو کنفرانس معاون سواد آموزی اداره کل متبوع برگزار شد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد جلسه ویدئو کنفرانس معاون سواد آموزی اداره کل متبوع با روسای نواحی و مناطق و نهضت سواد آموزی برگزار شد.
در بیست و یکمین روز از اردبهشت ماه 1399، گردهمایی معاون سوادآموزی اداره کل متبوع و روسای ادارات  با حضور دکتر امین الرعایا معاون سوادآموزی اداره کل متبوع از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد.
این گردهمایی با موضع تبیین سیاست های سال 99 و بررسی چگونگی استمرار فرآیند آموزش در شرایط فعلی بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.