نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ویدئو کنفرانس معاون سواد آموزی اداره کل متبوع برگزار شد

جلسه ویدئو کنفرانس معاون سواد آموزی اداره کل متبوع برگزار شدبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد جلسه ویدئو کنفرانس معاون سواد آموزی اداره کل متبوع با روسای نواحی و مناطق و نهضت سواد آموزی برگزار شد.
در بیست و یکمین روز از اردبهشت ماه 1399، گردهمایی معاون سوادآموزی اداره کل متبوع و روسای ادارات  با حضور دکتر امین الرعایا معاون سوادآموزی اداره کل متبوع از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد.
این گردهمایی با موضع تبیین سیاست های سال 99 و بررسی چگونگی استمرار فرآیند آموزش در شرایط فعلی بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.