نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی شوراي دبيران" دبیرستان دخترانه دکتر بتول امام حسینی "

جلسه هم اندیشی شوراي دبيران" دبیرستان دخترانه دکتر بتول امام حسینی "جلسه هم اندیشی وهمگرایی دبیران دبیرستان دخترانه دکتر بتول امام حسینی باهدف بحث وبررسی وتبادل نظر درزمینه مسائل آموزشی فرهنگی برگزار گردید . دراین جلسه " مرضیه وحیدی " مدیر دبیرستان ازتلاش های بی شائبه ی دبیران درطول سال تحصیلی صمیمانه تقدیر وتشکرنمود وپیشاپیش سالن نو را به آنان تبریک گفت.