نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی هفته پژوهش برگزار شد

این جلسه که در راستای گسترش فرهنگ پژوهش برگزار شد حمید اسمعیلی زاده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو خواستار تمرکز و برنامه ریزی جدی برای برگزاری هفته پژوهش شد . 

در ادامه مصطفی کارگر کارشناس مسئول آموزش نیروی انسانی مصوبات جلسه را مورد بررسی قرار داد . 

آدرس کوتاه: