نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران مدارس بزرگسال

جلسه مدیران مدارس بزرگسالدرراستای تکمیل فعالیت های آموزشی ،با حضور معاون آموزش متوسطه ، جلسه مديران مدارس بزرگسالان با محور امتحانات دي ماه و راهكارهاي برطرف نمودن اشكالات موجود در روال اداري و اجرايي مدارس برگزار شد.