نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای اداری مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو برگزار شد

در این جلسه که با حضور مدیر و معاونین و دیگر کارکنان این ناحیه برگزار شد ، حمید اسمعیلی زاده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ضمن تشکر از زحمات کارکنان و تأکید بر انضباط کاری ، تکریم ارباب رجوع و مدیریت بهینه خواستار تعامل هر چه بیشتر کارکنان این مدیریت در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش شد . 

در ادامه هر یک از معاونین فعالیت ها و نقطه نظرات خود را بیان نمودند . 

سپس کارکنان به ارائه پیشنهادات خود پرداختند . 

معارفه نیروهای جدید این ناحیه از دیگر برنامه های این جلسه بود . 

آدرس کوتاه: