نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ستاد امتحانات با حضور اعضا برگزار شد

در این جلسه حمید اسمعیلی زاده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو بر صحت و سلامت برگزاری امتحانات دی ماه تأکید نمود و خواستار جبران کاستی های آموزشی شد . 

در ادامه حامد جعفری راد کارشناس مسئول سنجش مصوبات جلسه امتحانات نهایی و داخلی را مورد بررسی قرار داد 

سپس حضار نقطه نظرات خود را پیرامون زمان و نحوه برگزاری بیان نمودند 

آدرس کوتاه: