نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی آموزش دهندگان دوره انتقال برگزار شد

در این جلسه خدیجه کریمی رئیس اداره سوادآموزی آموزش و پرورش ناحیه دو توضیحاتی را پیرامون طرح های icdl ، خواندن با خانواده ، انشانویسی ، پرسش مهر و نماز بیان نمود و بر اجرای این این طرح ها تأکید نمود .

آدرس کوتاه: