نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بهبود کیفیت و ستاد امتحانات با حضور اعضا برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ناحیه دو کریمی رئیس اداره سواد آموزی ناحیه دو ، به ارائه روند مصوبات جلسات قبل پرداخت . در ادامه وی ضمن تشکر از مدیران مراکز یادگیری خواستار ارائه گزارش از آنها شد که حاضرین گزارش خود را ارائه نمودند. 
سپس عظیمی کارشناس فرهنگی زندان مرکزی یزد ، اظهار داشت که امکانات لازم برای راه اندازی مرکز یادگیری محلی زندان مهیا می باشد. 
در ادامه حاضری رئیس اداره سنجش و ارزیابی سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش ، طرح های اجرایی استان را بیان نمود و خواستار سازماندهی طرح ریلیف شد 
در پایان امین الرعایا معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش ، از عملکرد مدیران مراکز یادگیری قدردانی کرد و رتبه اول باسوادی را نتیجه زحمات تمام عوامل اجرایی دانست.
 
آدرس کوتاه: