نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه اولویت های پژوهشی آموزش و پرورش برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ناحیه دو جلسه اولویت های پژوهشی که با حضور معاونین و کارشناسان آموزش و پرورش ناحیه دو برگزار شد ، حاضرین نظرات خود را پیرامون مسائل آموزش و پرورش در حوزه های مختلف بیان کردند که می بایست در اولویت پژوهشی قرار گیرد ، مهمترین آنها به شرح زیر است : 

راهکارهای بهبود تخصص حرفه ای فرهنگیان - بررسی میزان اثربخشی طرح های انجام شده در دوره ابتدایی - شناسایی روش های نوین تدریس مقاطع متوسطه دوره اول و دوم - ریشه یابی آسیب های اجتماعی و ارائه راهکار در جهت رفع آن .

 

آدرس کوتاه: