نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن یلدا دبستان دخترانه نوربخش

جشن یلدا دبستان دخترانه نوربخشهمزمان با فرارسیدن طولانی ترین شب سال موسوم به "شب یلدا " ودرراستای آشنائی دانش آموزان با آئین های سنتی شب یدا بوِیژه "قصه گوئی " بامشارکت دانش آموزان ومعلمین جشن یلدا در دبستان دخترانه نوربخش برگزارشد.