نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن یلدا دبستان تجلی دانش


باشرکت اولیاء ،معلمین ودانش آموزان جشن شاد یلدا با هدف تقویت آشنایی بیشتر دانش آموزان با آئین سنتی یلدا در دبستان تجلی دانش برگزارشد.

آدرس کوتاه: