نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن شکرانه آغازین یادگیری قرآن دانش آموزان دبستان شهید قائدی

جشن شکرانه آغازین یادگیری قرآن دانش آموزان دبستان شهید قائدی


درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی وپرورشی صورت گرفت :

دانش آموزان پایه اول دبستان شهید قائدی ناحیه دو جشن شکرانه آغازین یادگیری روخوانی قرآن را درمحل  امامزاده جعفربرگزارکردند.