نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن شکرانه آغازین یادگیری قرآن دانش آموزان دبستان شهید قائدی

درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی وپرورشی صورت گرفت :

دانش آموزان پایه اول دبستان شهید قائدی ناحیه دو جشن شکرانه آغازین یادگیری روخوانی قرآن را درمحل  امامزاده جعفربرگزارکردند.