نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن شكرگزاری كسب مهارت روخوانی قرآن سوم ابتدايی دبستان شهید مهدی بصیری

جشن شكرگزاری كسب مهارت روخوانی قرآن سوم ابتدايی دبستان شهید مهدی بصیریدانش آموزان پایه سوم ابتدایی دبستان شهید مهدی بصیری طی آئینی فرهنگی جشن شكرگزاری كسب مهارت روخوانی قرآن برگزارکردند.درادامه این برنامه زیبا سوره های ازکلام وحی بصورت گروهی ترتیل شد.