نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن شكرگزاری كسب مهارت روخوانی قرآن سوم ابتدايی دبستان شهید دکتر مفتح

جشن شكرگزاری كسب مهارت روخوانی قرآن سوم ابتدايی دبستان شهید دکتر مفتح


با هدف تعمیق بخشی به فرهنگ قرآن صورت گرفت:

درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی پرورشی آئین فرهنگی جشن شكرگزاری كسب مهارت روخوانی قرآن سوم ابتدايی دبستان شهید دکتر مفتح برگزارشد.