نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن تكليف دانش آموزان كلاس سوم دبستان زکریای رازی در امام زاده سیدجعفر (ع)

جشن تكليف دانش آموزان كلاس سوم دبستان زکریای رازی در امام زاده سیدجعفر (ع)


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی ،باهدف ترویج آموزه های دینی – فرهنگی طی مراسمی با شرکت دانش آموزان مکّلف دبستان  دبستان زکریای رازی  ،آئین جشن سپاس وعبادت در محل امام زاده سیدجعفر (ع) بااجرای چندین ویژه برنامه ی فرهنگی برگزارشد.