نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن تكليف آموزشگاه كيخسرو خسروياني

با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باهدف تقویت فعالیت های فرهنگی و آموزه های دینی  ویژه برنامه جشن تكليف دانش آموزان  آموزشگاه كيخسرو خسروياني درقالب چندین برنامه ی فرهنگی اجرا شد.

 

 

آدرس کوتاه: