نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره دستان کوچک – اندیشه های بزرگ دبستان غیردولتی رایحه

جشنواره دستان کوچک – اندیشه های بزرگ دبستان غیردولتی رایحهدانش آموزان دبستان رایحه با برگزاری نمایشگاه دستان کوچک – اندیشه های بزرگ ، خلاقیت ها ، توالنمندی ها و دست ساخته های آموزشی را به تماشا گذاشتند. گفتنی است مسئولین مشارکت های مردمی  ناحیه دو از این فعالیت ها دیدن کردند.