نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره دستان کوچک، اندیشه های بزرگ دردبستان شهید زینی

جشنواره دستان کوچک، اندیشه های بزرگ دردبستان شهید زینیهمزمان با پاسداشت ایام الله پیروزی انقلاب ،جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ دردبستان دخترانه  شهید زینی برگزارشد.دراین نمایشگاه  دانش آموزان دست ساخته های خود را درقالب کاربا دوریختنی ها ،نقاشی ، پژوهش وتحقیق وطرح های جابر وکرامت  به نمایش گذاشتند. گفتنی است " مسئولینی از مدیریت ناحیه دو" ازاین دستاوردها دیدن نمودند.