نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره خلاقیت ها ونوع آوری های آموزشی دانش آموزان و معلمان در"دبستان پسرانه احمد"

با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

به منظور ارایه فعالیت های متنوع آموزشی ، جشنواره علمی آموزشی ابداعات ودست ساخته های دانش آموزان ومعلمان دبستان پسرانه احمد به معرض نمایش گذاشته شد. گفتنی مسئولینی از مدیریت ناحیه دو ازآثار این جشنواره بازدید نمودند.

آدرس کوتاه: