نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره خلاقيت و جابربن حیان در" دبستان دخترانه تفضلي "

جشنواره خلاقيت و جابربن حیان در" دبستان دخترانه تفضلي "


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

باشرکت دانش آموزان وباهدف ارایه ابتکارات وخلاقیت ها و نوع آوری ها "  جشنواره خلاقيت و جابربن حیان در" دبستان دخترانه تفضلي " برگزارشد.این جشنواره مورد بازدید مسئولین آموزش وپرورش قرارگرفت.