نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره توانمنديها و خلاقيتها "آموزشگاه رسوليان"

جشنواره توانمنديها و خلاقيتها "آموزشگاه رسوليان"جشنواره توانمنديها و خلاقيتهاي معلمين و دانش آموزان در آموزشگاه رسوليان با انجام فعاليتهاي دانش آموزان و معلمين در كنار طرح هاي جابربن حيان ، يزدشناسي و درمحضر قران و غرفه مجلات رشد برگزار گرديد.