نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام دوره ي ضمن خدمت طرح شهاب خاص مدارس ابتدايي

ثبت نام دوره ي ضمن خدمت طرح شهاب خاص مدارس ابتدايي


مقام معظم رهبري

ما مسئله شناسايي نخبه را داريم.پيش از شناسايي نخبه، شناسايي اســتعداد برتــر را داريــم كــه درطول زمان تبديل به نخبـه خواهـدشـد؛ چـون هـر صـاحب اسـتعدادبرتر كه نخبه نيست؛ به تـدريج بـه نخبـه تبـديل مـيشـود.

 پـس اول شناسايي اسـتعداد برتـر اسـت،بعد مسـير ايـن صـاحب اسـتعداد برتـر بـه سـمت نخبـه شـدن، بعـدرسيدن به نقطه ثمردهـي كـه درواقــع همــان نقطــه نخبــه شــدن است.                     

 

مساله شناسايي، جذب و حمايت از نخبگان از جمله مواردي است كه مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي و همه انديشمندان و صاحب نظران كشور است

آموزش وپرورش ناحيه دو يزد، در راستاي عمل به منويات مقام معظم رهبري و اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و پرورش  طرح شهاب را  با هدف شناسايي، هدايت و حمايت آموزشي، تربيتي و معنوي

 دانش آموزان داراي استعدادهاي برتر، ايجاد ساز و كارهاي مناسب در جهت رشد و بالندگي، تقويت دروني كردن هويت ديني و ملي و بهره مندي از توانمندي ها و قابليت هاي استعدادهاي برتر در پيشرفت كشور،

در همه ي مدارس مقطع ابتدايي اين ناحيه  اجرا مي نمايد تا زمينه پيشرفت دانش‌آموزان مستعد شاغل به تحصيل را فراهم آورد

اين طرح در  سال تحصيلي 94-93 براي پايه چهارم ابتدايي ودرسال تحصيلي 95-94 براي پايه پنجم و از قلم افتاده چهارم اجرا گرديد

همچنين درسال تحصيلي جاري 96-95 براي پايه ششم و از قلم افتاده ي چهارم و پنجم و كادر اداري مدارس ابتدايي شامل (مديران ومعاون آموزشي ومعاون  اجرايي و معاون پرورشي) كه تاكنون در كلاسهاي مذكور شركت ننموده اند مورد اجرا قرارميگيرد

لذا همكاران محترم واجد شرايط تا روز شنبه 24 مهرماه با مراجعه به سايت ناحيه دو به آدرس : http://n2yazdedu.ir

يا آدرس اختصاصي فرم http://form.yazdedu.ir/view.php?id=282424 نسبت به ثبت نام  اقدام نمايند.

پس از اتمام مهلت ثبت نام  كلاس بندي و اجراي كلاس ها و تاريخ حضور هر همكار در كلاسه طي ليست هايي به مدارس ارسال ميگردد

مديران محترم مدارس نسبت به اطلاع رساني و فراهم نمودن زمينه حضور همكاران واجد شرايط در كلاسها اهتمام لازم را بكار گيرند

توجه :

 پرسنل حق التدريس با كد پرسنلي خودشان ثبت نام نمايند

پرسنل مدارس حمايتي بجاي كد پرسنلي عدد11111111(8عدد1)را درج نمايند

نيروهاي آزاد شاغل در مدارس  غير انتفاعي بجاي كد پرسنلي عدد22222222(8عدد2) را درج نمايند