نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام دوره ي ضمن خدمت درس تفكر و سبك زندگي پايه هاي هفتم و هشتم

ثبت نام دوره ي ضمن خدمت درس تفكر و سبك زندگي پايه هاي هفتم و هشتم


ثبت نام دوره ي ضمن خدمت درس تفكر و سبك زندگي پايه هاي هفتم و هشتم

همكاران محترمي كه ابلاغ درس مربوطه را در پايه هاي هفتم و هشتم دارند

 اما دوره هاي ضمن خدمت فوق را نگذرانده اند در اين دوره ثبت نام نمايند

كد دوره هاي برگزار شده سالهاي  قبل به شرح زير ميباشد

پايه   هفتم  كد دوره  91303809   تاريخ برگزاري  كلاس   920531

پايه  هشتم كد دوره       91303834      تاريخ شروع كلاس     930601

آدرس ثبت نام :

http://parvareshi.yazdedu.ir

                                                                                              يا آدرس اختصاصي فرم ثبت نام  :

http://form.yazdedu.ir/view.php?id=296036

ضمنا فعلا جهت برنامه ريزي براي اجراي دوره فقط ثبت نام صورت ميگيرد و تاريخ برگزاري دوره متعاقبا اطلاع رساني مي گردد