نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تکنولوژی و گروه های آموزشی

 

جزوه آموزش مهارتهای آزمایشگاهی و راهنمای کاربری آزمایش های شش پایه

 
پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم پایه پنجم پایه ششم لیست وسایل جزوه آموزشی

 

چک لیست های دروس پنجم

 
علوم فارسی قرآن تربیت بدنی

الگو های برتر تدریس

الگوها ی برتر سرگروه های محترم آموزش ناحیه دو
گروه های خانم مسعودی گروه های خانم بنا گروه های خانم حسینی
الگوی 5e

ایفا نقش

الگوه ها
پیش سازمان دهنده شبکه ای  
استتقرایی کاوشگری  
قالب طرح درس    


 

نمونه سوالات سرگروه های ناحیه دو

پایه اول

پایه دوم

پایه سوم پایه چهارم پایه پنجم پایه ششم
فروردین ماه فروردین ماه     فروردین ماه  
اسفند اسفند اسفندو فروردین   اسفند ماه  
بهمن بهمن بهمن   بهمن ماه بهمن ماه
دی ماه  دی ماه دی ماه   دی ماه دی ماه
آذر پایان آذر پایان آذر2     پایان آذر
  آذر پایان آذر ماه   آذر ماه آذر ماه
  آبان آذر      
     آبان      

 

مهر95 سوم

بودجه بندي و نمونه سوال پايه اول مهر آبان

بودجه بندي و نمونه سوال پايه دوم مهر آبان

نمون برگ هاي واحدي و پولي سوم

بودجه بندي و نمونه سوال پايه پنجم مهر آبان

بودجه بندي و نمونه سوال پايه ششم مهر آبان

بودجه بندی چهارم

سوالات ریاضی چهارم

نمونه سوالات پایه پنجم آبان

سوالات پایه اول آبان

جدول بودجه بندی دروس پایه پنجم

 

 

 

آدرس کوتاه: