نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تکنولوژی و گروه های آموزشی

سهمیه اعلام شده جشنواره ناحیه ای جابر

طرح های برگزیده طرح درس پژوهی

اعلام نیاز لوح فشرده طرح کرامت

برای دریافت فایل راهنمای پاور پوینت فرایند پروژه های علمی جابربن حیان کلیک نمایید

برای دریافت فایل راهنمای طرح جابر اینجا کیلک نمایید.

نمونه سوالات سرگروه های آموزشی سال تحصیلی 97-96

 

پایه اول

پایه دوم

پایه سوم

پایه چهارم

پایه پنجم

پایه ششم

 

بهمن

نمونه سوالات کلی ریاضی تا فصل شوم

 

سوالات بهمن

فایل گویای پرواز روباه

فایل صوتی صدای سکه

 

بهمن و اسفند

آذر و دی ماه

فارسی آذر ماه

 

دی ماه

آذر ماه

آبان ماه

آبان ماه

آبان ماه

 

آبان و آذر ماه

آبان ماه

 

مهر ماه

مهر ماه

 

مهرماه

 

مفاهیم کلی دروس

پایه اول

پایه دوم

پایه سوم

پایه چهارم

پایه پنجم

پایه ششم

   

علوم

     

 

جزوه آموزش مهارتهای آزمایشگاهی و راهنمای کاربری آزمایش های شش پایه

 
پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم پایه پنجم پایه ششم لیست وسایل جزوه آموزشی

 

چک لیست های دروس پنجم

 
علوم فارسی قرآن تربیت بدنی

الگو های برتر تدریس

الگوها ی برتر سرگروه های محترم آموزش ناحیه دو
گروه های خانم مسعودی گروه های خانم بنا گروه های خانم حسینی
الگوی 5e

ایفا نقش

الگوه ها
پیش سازمان دهنده شبکه ای  
استتقرایی کاوشگری  
قالب طرح درس    


 

نمونه سوالات سرگروه های ناحیه دو

پایه اول

پایه دوم

پایه سوم پایه چهارم پایه پنجم پایه ششم
فروردین ماه فروردین ماه     فروردین ماه  
اسفند اسفند اسفندو فروردین   اسفند ماه  
بهمن بهمن بهمن   بهمن ماه بهمن ماه
دی ماه  دی ماه دی ماه   دی ماه دی ماه
آذر پایان آذر پایان آذر2     پایان آذر
  آذر پایان آذر ماه   آذر ماه آذر ماه
  آبان آذر      
     آبان      

 

مهر95 سوم

بودجه بندي و نمونه سوال پايه اول مهر آبان

بودجه بندي و نمونه سوال پايه دوم مهر آبان

نمون برگ هاي واحدي و پولي سوم

بودجه بندي و نمونه سوال پايه پنجم مهر آبان

بودجه بندي و نمونه سوال پايه ششم مهر آبان

بودجه بندی چهارم

سوالات ریاضی چهارم

نمونه سوالات پایه پنجم آبان

سوالات پایه اول آبان

جدول بودجه بندی دروس پایه پنجم

 

 

 

آدرس کوتاه: