نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تکریم ازخیّر نیکوکار "مهندس شیشه بری "


درراستای فعالیت های فرهنگی ، طی آئینی  مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو باحضور درمحل دفتر کار "مهندس شیشه بری خیّر نیکوکار " ضمن تبریک سال نواز زحمات وخدمات شایسته  ایشان تکریم و تجلیل نمودند. 

 

آدرس کوتاه: