نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توزیع صبحانه همگانی دردبستان دخترانه مهدیه


از آن جائی که خیّرین نقش سازنده ای در توسعه ،تجهیزمدارس وکمک به دانش آموزان دارند.باهدف فرهنگ سازی وتشویق دانش آموزان به صرف صبحانه ،طی حرکت فرهنگی توسط یکی ازخیّرین صبحانه همگانی در دبستان دخترانه مهدیه توزیع گردید. گفتنی است مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از این دبستان بازدیدودرزمینه ی مسائل آموزشی وپرورشی با مدیرتبادل نظر نمود.

 

آدرس کوتاه: