نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر از مدیرالغدیر

باحضور مدیرکل آموزش وپرورش صورت گرفت:

درراستای فعالیت های فرهنگی  وپرورشی  باحضور مدیرکل آموزش وپرورش استان یزد،مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو وجمعی از دیگر مسئولین استانی بااهدای لوح سپاس وتابلوی نفیسی از زحمات مدیرالغدیر تجلیل وتقدیرشد.

آدرس کوتاه: