نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر از دانش آموز برترفرهنگی ورزشی دبیرستان مهدیه

تقدیر از دانش آموز برترفرهنگی ورزشی دبیرستان مهدیهدرآستانه اتمام سال تحصیلی ودر راستای تکمیل فعالیت های فرهنگی پرورشی آئین قدردانی ازدانش آموزان برترعلمی فرهنگی هنری ورزشی و.. دبیرستان مهدیه برگزارشد.