نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه مشترك اداره سوادآموزي آموزش و پرورش ناحيه دو و جهاد كشاورزي شهرستان يزد

تشکیل جلسه مشترك اداره سوادآموزي آموزش و پرورش ناحيه دو و جهاد كشاورزي شهرستان يزد


جلسه مشترك اداره سوادآموزي آموزش و پرورش ناحيه دو یزد و جهاد كشاورزي شهرستان يزد برگزارشد.
جلسه مشترك اداره سوادآموزي آموزش و پرورش ناحيه دو یزد و جهاد كشاورزي شهرستان يزد

 

  در این جلسه که در اداره ی جهاد کشاورزی یزد برگزار گردید، ابتدا حسن حاضري رئیس اداره سنجش و ارزشیابی معاونت سواد آموزی استان  از اقدامات جهاد  کشاورزی در زمینه ی دراختيار گذاشتن بانك اطلاعاتي افراد به اداره سوادآموزي  تشكر کرد و خواستار همكاري هرچه بهتر جهاد كشاورزي با اداره  سوادآموزي  درجهت جذب و آموزش اين افراد خواستار شد.

 سپس خدیجه كريمي رئيس اداره سوادآموزي ناحيه دو  يزد درسخنانی گفت: پس از بررسي اطّلاعات اسمي125  نفرازگروه  بهره برداران جهاد کشاورزی  منطقه دو یزد که  مربوط به مناطق تحت پوشش آموزش و پرورش ناحيه دو  می باشد، تعداد 29 نفر از اين افراد درسامانه سوادآموزي واجد شرايط شركت در دوره هاي سوادآموزي  تشخیص داده شدند كه ليست اسامي و پيش نويس تفاهم نامه مربوطه تنظیم و جهت بررسي و ارائه نظر به مديريت جهاد تحويل گرديد.

همچنین ايزدي سرپرست جهادكشاورزي دهستان فهرج  براي جذب افراد بیسواد از  تعداد 12روستاي زير مجموعه حوزه ی کاری خوداعلام آمادگي كرد.

    تشكيل جلسه توجيهي و تشويقي جهت جذب افراد كم سواد و بيسواد،هماهنگي و تشكيل جلسه جهادكشاورزي با نظام مهندسي جهت  جذب مراجعين،  ارسال اطلاعات تماس و آدرس داوطلبان  به سوادآموزي ناحيه دو یزد،  بررسي  بانك اطلاعاتي ارسالي از عسکري رئیس اداره جهادكشاورزي شهرستان،  تشويق وترغيب اين افراد و اختصاص امتيازاتي براي آنان توسط جهادكشاورزي، تعيين ايزدي به عنوان رابط این نهاد  و خانم نيساري به عنوان رابط  سوادآموزي ناحيه دو یزد از مصوبات این جلسه بود