نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشكر و قدر داني مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو

تشكر و قدر داني مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو 

در راستای درگذشت همکار فرهنگی مدیر دبیرستان دکتر علیم مروست "شادروان رضا ارجمندی" برادرزاده مدیرآموزش وپرورش این ناحیه و ابراز همدردی و همدلی همکاران و آشنایان پیام تشکرآمیزی ازسوی مدیرآموزش وپرورش ناحیه به                 شرح ذیل صادرشد :  

                                                                   بسمه تعالی

هجران ابدی و غم از دست دادن عزیز سفر کرده مان مرحوم مغفور رضا ارجمندی هنوز بر قلب مان سنگینی می کند و جز پناه بردن به مشیت الهی و طلب غفران برای آن زنده یاد، چاره ای نیست . بدین وسیله کمال احترام و قدردانی خود را از بذل محبت هاو الطاف خالصانه تمامی همکاران دوستان ،آشنایان محترم که در مراسم تشییع ،تدفین و ترحیم آن عزیزسفرکرده شرکت نموده اند و حضوری ، تلفنی ، ارسال پیام ابراز همدلی و همدردی نموده و ما را مورد تفقد قرار داده و موجبات تسلّی خاطربازماندگان گردیدند،صمیمانه سپاسگزارم. خاضعانه ترین سپاس ها و نیکوترین دعاهای خود را نثارتان می کنم .امیدوارم خداوند عنایت فرماید محبت وزحمات یکایک شما عزیزان را جبران نمایم.

منصور ارجمندی- مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو