نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت به همکار گرامی سرکار خانم مریم شهریاری نیروی شاغل در واحد دبیرخانه


سرکار خانم شهریاری مصیبت درگذشت پدر بزرگوارتان ما را سخت اندوهگین ساخت.مراتب تسلیت ما را پذیرا باشید.