نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت به همکار گرامی سرکار خانم زهرا زارع هرفته معاون فنی هنرستان محمدطاهری


همکار گرامی سرکار خانم زارع غم از دست دادن پدر سخت و جانکاه است ما را در این غم بزرگ شریک بدانید.بدینوسیله درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده علو درجات را از خداوند متعال برای آن سفر کرده خواستاریم.

«روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد»