نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت به همکار گرامی خانم ساره زارعشاهی مربی پرورشی دبستان دخترانه هوشمند شهید زینی


همکار گرامی سرکار خانم زارعشاهی،در مقابل فقدان پدر تسلیت واژه کوچکی است، اما به رسم ادب تسلیت ما را در غم از دست دادن پدر بزرگوارتان پذیرا باشید. 

«روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد»