نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت به همکار گرامی جناب آقای ناصر شریف كارشناس مسؤل اردوها و فعاليتهاى فوق برنامه دانش آموزى

تسلیت تنها واژه کوچکی است در مقابل غم بزرگ شما، روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد مصیبت درگذشت مادر گرامیتان را به جنابعالی و سایر بازماندگان تسلیت میگوید.

آدرس کوتاه: