نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت به همکار گرامی جناب آقای غفور زاده مدیر محترم دبیرستان خواجه نصیر

همکار گرامی جناب آقای غفور زاده مدیر محترم دبیرستان خواجه نصیر غم از دست دادن پدر گرامیتان ما را سخت اندوهگین ساخت روابط عمومی این مدیریت غم از دست دادن آن عزیز سفر کرده را به جنابعالی و خانواده گرامیتان تسلیت عرض می نماید.

آدرس کوتاه: