نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت به همکار گرامی جناب آقای عباس شریف زاده مدیر آموزشگاه جیحون به خاطر درگذشت پدر گرامیشان

همکار گرامی جناب آقای عباس شریف زاده تسلیت قطره ایست در مقابل غم دریا گونه شما، از خداوند صبری عظیم برای جنابعالی و خانواده محترمتان خواستاریم.

آدرس کوتاه: