نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت به همکار گرامی جناب آقای حمیدرضا محمدی سرگروه محترم علوم

 غم از دست دادن برادر سخت و جانکاه است ما را در غم خود شریک بدانید. روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد مصیبت وارده را به جنابعالی و بازماندگان محترم تسلیت میگوید.

آدرس کوتاه: