نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت به همکار گرامی آقای هوشنگ کاظمی پور مدیر محترم دبیرستان فجر دانش


جناب آقای کاظمی پور مدیر محترم دبیرستان فجر دانش مشیت الهی بر این قرار گرفته تا بهار زندگی فرزند دلبندتان را خزانی ماتم زده به انتظار بنشیند،بدینوسیله مراتب تسلیت مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد را پذیرا باشید.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد