نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت به همکار گرامی آقای داوود رحمانی به مناسبت درگذشت برادر گرامیشان

جناب آقای داوود رحمانی معاون آموزشی آموزشگاه شهید مجید مرشد خبر درگذشت برادرتان ما را سخت اندوهگین ساخت روابط عمومی این مدیریت مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماید.

آدرس کوتاه: