نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت به همکاران محترم معصومه زارع مدیر محترم دبیرستان پاک نژاد


همکارگرامی  : سرکارخانم معصومه زارع

 

با نهایت تاسف وتالم مصیبت از دست دادن مادر گرامی تان را به شما وخانواده

محترم تسلیت عرض نموده وبرای آن عزیز سفر کرده از درگاه ایزدمنان علودرجات وبرای بازماندگان صبر و

شکیبائی مسئلت داریم.

آدرس کوتاه: