نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت به همکاران محترم حمیده وفاطمه فلاح مهریزی


همکاران گرامی  حمیده  فلاح مهریزی آموزگار محترم

دبستان جمشیدی وفاطمه  فلاح مهریزی هنرآموز محترم هنرستان محمد طاهری :

با نهایت تاسف وتالم مصیبت از دست دادن مادر گرامی تان را به شما وخانواده

محترم تسلیت عرض نموده وبرای آن عزیز سفر کرده از درگاه ایزدمنان علودرجات وبرای بازماندگان صبر و

شکیبائی مسئلت داریم.

آدرس کوتاه: